Zwiedzanie Danii - mini przewodnik

Rozpocznij swoją przygodę w Kopenhadze.

Promy do Danii  kliknij tutaj 
Promy do Kopenhagi
kliknij tutaj

Kopenhaga jest wspaniałym przykładem miasta, w którym stare dzielnice idealnie przeplatają się z nowoczesnymi budynkami i portem. To tutaj Hans Christian Andersen żył i tworzył swoje baśnie. W Kopenhadze znajduje się najdłuższy w tej części Europy deptak Strøget, który łączy ze sobą dwa krańce głównego miasta od Tivoli po Pałac Królewski. Najlepszym sposobem zwiedzania Kopenhagi jest spacer po mieście, przejażdżka rowerem albo rejs statkiem wycieczkowym po kanałach. Rozpocznij swój dzień z DFDS Canal Tours i zobacz stare miasto, Małą Syrenkę oraz tereny portowe z perspektywy wody.


Kopenhaga - Nyhavn
(galeria zdjęć z Danii poniżej)

DANIA

Stolica: Kopenhaga
Ludność Danii: 5,5 mln
Powierzchnia: 43 094 km²
Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna
Głowa państwa: Królowa Małgorzata II
Waluta: korona duńska (DKK) - 1 korona duńska = 100 öre
Języki: duński
Główne miasta: Århus, Odense, Ålborg, Roskilde i Esbjerg

Obowiązek wizowy: zniesiony obowiązek posiadania wizy przez obywateli Polski

WARUNKI NATURALNE

Dania położona jest w Europie Północnej na Półwyspie Jutlandzkim oraz na wyspach rozdzielających Morze Północne i Morze Bałtyckie. Graniczy z Niemcami. Dania jest krajem nizinnym. Najwyższe wzniesienie Yding Skovhoj we wschodniej Jutlandii sięga jedynie 172m n.p.m. Zasadnicza część powierzchni Dani to długi wąski Półwysep Jutlandzki (29 650 km²), reszta rozsiana jest na wielu wyspach. Największe to Zelandia, Fionia, Lolland, Bornholm oraz Falster. Spośród 443 wysp należących do Danii tylko 76 jest zamieszkałych. W zachodnim i północno-wschodnim wybrzeżu półwyspu znajduje się szereg mierzei, które tworzą zalewy lub jeziora, na wschodzie zaś wąskie zatoki, które wżynają się głęboko w ląd. Większość wysp i Półwysep Jutlandzki cechuje krajobraz polodowcowy. W centralnej jego części wznosi się olbrzymia hałda pochodzenia morenowego, natomiast na zachód od niej rozciągają się obszary piasku naniesionego przez strumienie spływające z topniejącego niegdyś lodowca. Wschodnia część półwyspu oraz najważniejsze wyspy, z wyjątkiem części Bornholmu, pokrywają głazy i glina morenowa, która dodatnio wpływa na jakość gleb wykorzystywanych pod uprawy. Wybrzeże jest silnie rozczłonkowane. Północny Bornholm zbudowany jest ze starego granitu.

KLIMAT

Wpływ Oceanu Atlantyckiego sprawia, że z wyjątkiem okresowych fal zimnego powietrza, klimat Danii jest łagodny. W Kopenhadze średnia temperatura stycznia wynosi 0°C, natomiast lipca 17°C. Rocznie spada około 80 cm deszczu. 

LUDNOŚĆ

Grupy etniczne: Duńczycy 97%, Turcy, Skandynawowie, Eskimosi.

Grupy wyznaniowe: luteranie 89%, inni protestanci 1%, katolicy 1%.

WARTO PRZECZYTAĆ PRZED WYJAZDEM

PRZEPISY WJAZDOWE

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Danii do 90 dni jest pasz port bądź dowód osobisty.

ZDOLNOŚĆ PŁATNICZA

Turysta powinien posiadać minimum 500 DKK na jeden dzień pobytu. W marcu 2001 r. Dania przystąpiła do Układu z Schengen, zakładającego zniesienie kontroli na granicach pomiędzy państwami-członkami Układu. Oznacza to, że osoba przybywająca do Danii bezpośrednio z terytorium jednego z krajów Schengen nie jest już poddawana wjazdowej kontroli paszportowej przez duńskie służby. Nie zwalnia to jednak nikogo z obowiązku bezwzględnego przestrzegania zasad wjazdu. 

PRAWO JAZDY

Posiadanie międzynarodowego prawa jazdy nie jest obowiązkowe, polskie prawo jazdy jest respektowane. Obowiązkowe jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia wraz z assistance lub wykupionej na granicy polisy ubezpieczeniowej Duńskiego Związku Międzynarodowego Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych (Dansk Foreningfor International Motorkoeretoejforsikring). Dokument ten musi być podpisany oraz jednoznacznie stwierdzać fakt obowiązywania ubezpieczenia na terenie krajów Unii Europejskiej.

W wielu miejscach parkowanie wymaga posiadania zegara parkingowego za szybą (do nabycia na stacjach benzynowych). Złamanie przepisów ruchu drogowego podlega wysokim karom. Za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu grozi odebranie prawa jazdy. Przy skręcie w prawo należy szczególnie uważać na rowerzystów nadjeżdżających z tyłu, gdyż mają oni bezwzględne pierwszeństwo. 

OPIEKA MEDYCZNA

Nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia osobowego, ale jest to wskazane ze względu na wysokie koszty leczenia. Jedynie w nagłych wypadkach turysta może zostać przyjęty do szpitala i otrzymać bezpłatną pomoc medyczną.

BEZPIECZEŃSTWO

Dania uchodzi za kraj bezpieczny dla turystów. Nie ma ograniczeń w podróżowaniu po jej terytorium. 

PRZEPISY CELNE

Obowiązują dość rygorystyczne przepisy dotyczące wwozu świeżej żywności, zwłaszcza mięsa i wędlin. Nie wolno wwozić m. in. surowego mięsa i ryb, produktów zawierających mięso wieprzowe, dziczyzny. Łączna waga produktów zwierzęcych wwożonych przez jedną osobę nie może przekraczać 1 kg. Wwóz, posiadanie lub sprzedaż nawet najmniejszych ilości narkotyków zagrożone jest karą do 15 lat pozbawienia wolności, karą grzywny oraz wydaleniem i zakazem wjazdu. Osoby wwożące leki powinny zaopatrzyć się w zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność ich stosowania. Zabroniony jest wwóz noży i scyzoryków sprężynowych, niezależnie od długości ostrza, oraz wszelkich innych noży o długości ostrza powyżej 7 cm. Podejmowanie pracy bez zezwolenia, próby przemytu bądź sprzedaży nawet niewielkich ilości papierosów lub alkoholu są powodem zatrzymania, nałożenia bardzo wysokich kar, wydalenia i zakazu wjazdu do Danii. 

Nie ma ograniczeń kwotowych dotyczących wwozu i wywozu środków płatniczych. Kwoty powyżej 100 000 DKK (lub równowartości w innej walucie) podlegają zgłoszeniu. 

PRAWO MIEJSCOWE

Zabronione jest podróżowanie autostopem na autostradach, sprzedaż uliczna bez zezwolenia, nocowanie na ulicach lub w parkach. Należy zachowywać paragony potwierdzające zakup towarów oraz wystrzegać się kupowania towarów niewiadomego pochodzenia - policja celna może zażądać okazania rachunków, których brak grozi poważnymi konsekwencjami. W razie wypadku, pożaru, kradzieży itp. należy dzwonić pod numer telefonu alarmowego 112 (straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja).

PRZYDATNE LINKI:

www.visitdenmark.com

www.canaltours.pl

www.SeaTours.pl & www.e-promy.pl

Ambasada RPPLACÓWKI POLSKIE ZA GRANICĄ

Richelieus Alle 12, 2900 Hellerup 
tel: +45 39 46 77 00 
fax: +45 39 46 77 66 

e-mail: mail@ambpol.dk 

www.ambpol.dk 

Konsulat RP w Aarhus

Konsul Honorowy: Ole Lykke Ravnsbo, Strandvejen 94, 8100 Aarhus C
tel: +45 87 34 34 34
fax: +45 87 34 34 00
e-mail: 

office@interlex.dk 

Konsulat RP w Svendborgu

Konsul Honorowy: Jan Krossteig, Sankt Nicolaigade 11, 5700 Svendborg
tel: +45 62 21 67 88
fax. +45 62 21 67 00
e-mail: 
polen@mail.dk 


Konsulat RP w Roenne
Konsul Honorowy: Roar Bendtsen Schou, Sandemansvej 6, 3700 Roenne
tel: +45 56 95 25 22
fax: +45 56 95 25 23
e-mail: 
rb.schou@beck-liner.com 

Konsulat RP w Kolding
Konsul Honorowy: Peter Taero Nielsen, Birkemose Alle 41, DK 6000 Kolding
tel: +45 76 34 48 00 (j.skandynawskie, j. angielski, j. niemiecki)
fax: +45 76 34 48 01
e-mail: 
consulate@tnh.dk


Galeria zdjęć z Danii oraz mini przewodnik