Zwiedzanie Holandii - mini przewodnik

Next

Promy do Holandii  kliknij tutaj 

(galeria zdjęć z Holandii poniżej)

Kraj: Holandia (Królestwo Niderlandów) 
Stolica: 
Amsterdam 
Ludność: 15 892 237 
Powierzchnia: 41 532 km² 
Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna 
Głowa państwa: królowa Beatrix 
Waluta: Euro 
Języki: Holenderski, niderlandzki, angielski, niemiecki 
Główne miasta: Haga, Rotterdam, Assen, Maastricht

Obowiązek wizowy: zniesiony obowiązek posiadania wizy przez obywateli Polski. 

WARUNKI NATURALNE

Holandia leży w północno - zachodniej części Europy nad Morzem Północnym i graniczy z Belgią i Niemcami. Holandia jest najgęściej zaludnionym krajem w Europie. Leży na obszarze ujścia trzech rzek: Renu, Mozy i Skaldy. Materiały osadowe naniesione przez rzeki utworzyły deltę i dużą płaską nizinę. Połowa kraju znajduje się poniżej poziomu morza, na południu obszar nieznacznie się wznosi na wysokość około 300 m. Linię brzegową w znacznej części tworzą piaszczyste plaże.

KLIMAT

Klimat umiarkowany ciepły morski. Średnia temperatura w styczniu wynosi 1,7°C, w lipcu 17°C. Średnia roczna suma opadów osoąga wartość 770 mm. Często występują mgły i wiatry (360 dni wietrznych w roku).

LUDNOŚĆGrupy etniczne: Holendrzy 81%, Turcy 1%, Marokańczycy 1%.

Grupy wyznaniowe: katolicy 34%, protestanci 25%, bezwyznaniowi 37%, muzułmanie 3%.

WARTO WIEDZIEĆ PRZED WYJAZDEM

PRZEPISY WJAZDOWE

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Królestwa Niderlandów jest paszport bądź dowód osobisty. 

PRAWO JAZDY I PRZEPISY DROGOWE

Nie jest wymagane międzynarodowe prawo jazdy. Wystarczy posiadać prawo jazdy wydane w Polsce. Korzystanie z dróg publicznych i autostrad w Niderlandach jest bezpłatne. Maksymalna prędkość na autostradach wynosi 120 km/godz. Przestrzeganie ograniczeń prędkości jest skrupulatnie kontrolowane przez policję. Przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/godz. grozi skonfiskowaniem samochodu, odebraniem prawa jazdy i oddaniem sprawy do sądu. Parkowanie w miastach jest odpłatne w określonych godzinach. Służby kontrolujące opłaty parkingowe są bardzo operatywne. Nie ma obowiązku posiadania ubezpieczeń osobowych. Ściśle egzekwowane jest natomiast posiadanie ubezpieczeń komunikacyjnych. Polacy przyjeżdżający samochodami muszą bezwzględnie posiadać tzw. zieloną kartę. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są uznawane. Wykupując polisę należy zadbać o uzyskanie aktualnych adresów odpowiednich agentów ubezpieczeniowych i komisarzy awaryjnych w Niderlandach.

OPIEKA MEDYCZNA

Korzystanie z usług medycznych w podstawowym zakresie za­pewnione jest na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w ra­zie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ). Świadczenia zapew­nione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków.

PRZEPISY CELNE

Przewóz rzadkich okazów flory i fauny jest obwarowany ścisłymi ograniczeniami lub zakazami. Wwóz i wywóz pieniędzy jest swobodny. Szeroko dostępne są bankomaty. 

PRAWO MIEJSCOWE

W Niderlandach całkowicie zabronione jest posiadanie twardych narkotyków (tzw. hard drugs). Za posiadanie od jednej do dwóch porcji tychże narkotyków grozi kara do 4 lat pozbawienia wolności, a w przypadku stwierdzenia handlu twardymi narkotykami kara pozbawienia wolności od 8 do 12 lat. Natomiast dozwolone jest posiadanie tzw. soft drugs (miękkich narkotyków), ale tylko do własnego użytku, tj. od 1 do 2 tabletek. W przypadku posiadania większej ilości miękkich narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do lat 2. W przypadku stwierdzenia handlu miękkimi narkotykami grozi kara pozbawienia wolności od 4lat .

PLACÓWKI POLSKIE ZA GRANICĄ

Ambasada RP w Hadze 

Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag 

tel: +3170 799 01 00, 79 9 01 02; tel. dyżurny +31 650 27 11 67 

fax: +3170 799 01 37 

strona www: www.polamb.nl

e-mail: ambhaga@polamb.nl

e-mail w sprawach dot. kultury: kultura@polamb.nl


Konsulat RP w Amsterdamie

Konsul Honorowy: Willem F. Dutilh

De Ruyterkade 5, 1013 AA Amsterdam

tel: +31 20 3053850; fax: +31 20 3053852

e-mail: w.f.dutilh@freeler.nl


Konsulat RP w Apeldoorn

Konsul Honorowy: Johannes G. Bax

Sophialaan 46; P.O. Box 4

7300 AA- Apeldoorn

tel: +31 55 527 47 89; fax: +31 55 578 9053

Galeria zdjęć z Holandii oraz mini przewodnik