Zwiedzanie Irlandii - mini przewodnik

Promy do Irlandii - kliknij TUTAJ

(galeria zdjęć z Irlandii poniżej)

IRLANDIA
Stolica: Dublin 
Ludność Islandii: 4 422 100 tys. mieszkańców
Powierzchnia: 70,283 km2
Ustrój polityczny: republika
Waluta euro (EUR) = 100 eurocentów
Języki: irlandzki. angielski
Główne miasta:  Dublin, Cork, Galway, Limerick, Waterford
Obowiązek wizowy: zniesiony obowiązek posiadania wizy przez obywateli Polski

WARUNKI NATURALNE

Irlandia to nieduża wyspa. Od wschodu oblewają j wody Morza Irlandzkiego, natomiast od południa i zachodu wody Oceanu Atlantyckiego. Linia brzegowa Irlandii ma długość ponad 3169 km i jest szczególnie urozmaicona w części zachodniej, stanowiąc kontrast dla regularnej części wschodniej. Rzeźba powierzchni Irlandii jest unikalna. Wzdłuż wybrzeża rozciągają się pasma starych gór i płaskowyżów poniszczonych przez erozję. W rejonie Dublina znajduje się naturalne obniżenie, stanowiąc niejako wrota do wnętrza wyspy. Wybrzeża wschodnie są niskie i słabo rozczłonkowane w przeciwieństwie do skalistych i stromych zachodnich wybrzeży. Najwyższym szczytem Irlandii jest Corrain Tuathail (1041 m n.p.m.) w paśmie Kerry, położonych na południowym - zachodzie. Północno - wschodnia część wyspy to bazaltowa Wyżyna Antrim, wybiegająca fantastyczną granitową kolumnadą, tzw. Drogą Gigantów, w morze. Góry otaczają Nizine Środkowoirlandzką, zajmującą ponad dwie trzecie powierzchni państwa. Nizina jest pochodzenia polodowcowego i jest pełna jest bagnisk, jezior i mokradeł, a ponad równiny wyrastają owalne wzgórza - drumliny.

KLIMAT

Irlandia charakteryzuje się klimatem umiarkowanym ciepłym, morskim i tak jak cała wyspa jest niezwykle zróżnicowany. Pogoda cechuje się niezwykłą zmiennością. W czasie jednej doby mogą wystąpić burze słynące z opadów irlandzkiego kapuśniaczku, od czasu do czasu przerywane chwilami słońca. Zimy na ogół są łagodne - średnia temperatura stycznia waha się między 4 a 7oC. Lato jest raczej chłodne - średnia temperatura lipca kształtuje się między 12 - 16oC. Śnieg należy do rzadkości. Pomimo małej powierzchni na wyspie występują różnice w klimacie części północnej i południowej. Na zachodzie zbiera się gąbki, w okolicach Dublina rosną palmy a w hrabstwie Kerry, warunki klimatyczne są zbliżone do śródziemnomorskich. Roczne sumy opadów kształtują się na poziomie 800 do 2500 mm wody rocznie. W zachodniej części kraju rzeki Irlandii są bogate w wodę. Najdłuższą rzeką jest Sionna (370 km), a powierzchnia jej dorzecza zajmuje niemal jedną piątą powierzchni wyspy. Umiarkowane temperatury w połączeniu z dużą wilgotnością sprzyjają wzrostowi roślin takich ja mchy, paprocie oraz traw nadających ziemi irlandzkiej charakterystyczny szmaragdowy kolor.


LUDNOŚĆ
Grupy etniczne: Irlandczycy 96%; Anglicy 1%; inni 3%
Grupy wyznaniowe: katolicy 88%; anglikanie 3%; inni 5% (w tym pozostali chrześcijanie 2%); bezwyznaniowcy 4%

WARTO WIEDZIEĆ PRZED WYJAZDEM

PRZEPISY WJAZDOWE
 

Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terenie Irlandii jest paszport (ważny minimum 3 miesiące ponad planowany okres pobytu) bądź dowód osobisty.


INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
W Irlandii obowiązuje lewostronny ruch drogowy. Dopuszczalna prędkość maksymalna wynosi 50 km/godz. (30 mil/godz.) na terenie zabudowanym, 100 km/godz. (60 mil/godz.) na terenie nie zabudowanym oraz 110 km/godz. (70 mil/godz.) na autostradzie. Obowiązkowe jest zapinanie pasów bezpieczeństwa zarówno na przednich, jak i na tylnych siedzeniach. Rozmawianie przez telefon komórkowy dozwolone jest tylko pod warunkiem korzystania z zestawu głośnomówiącego. Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi podczas prowadzenia samochodu wynosi w Irlandii 0,08 promila. Dokument prawa jazdy (zarówno starego, jak i nowego wzoru) wydany przez polskie władze uprawnia do prowadzenia pojazdu w Irlandii i zachowuje ważność do daty określonej w dokumencie lub przepisami krajowymi. Nie jest natomiast uznawane międzynarodowe prawo jazdy. Konieczne jest posiadanie dowodu opłacenia podatku drogowego i ubezpieczenia.

OPIEKA MEDYCZNA
Nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia osobowego, ale jest to wskazane ze względu na wysokie koszty leczenia. Jedynie w nagłych wypadkach turysta może zostać przyjęty do szpitala i otrzymać bezpłatną pomoc medyczną.

BEZPIECZEŃSTWO
Irlandia jest krajem w miarę bezpiecznym. W centrach dużych miast problemem staje się coraz większa liczba narkomanów. Napadów na turystów i rozbojów jest niewiele, zdarzają się jednak kradzieże kieszonkowe.

PRZEPISY CELNE
Mimo zniesienia granic celnych między Polską a krajami UE ilość wwożonych towarów przeznaczonych do użytku osobistego i nie podlegających odsprzedaży podlega ograniczeniom. Określenie „do użytku osobistego” obejmuje towary przewożone z przeznaczeniem na prezenty, jednakże ich sprzedaż jest naruszeniem prawa i grozi ich konfiskatą oraz dodatkową karą. Odebrany może również zostać pojazd, którym towary są przewożone. 

W Irlandii przewożone towary uznaje się za przeznaczone do użytku osobistego, jeżeli nie przekraczają następujących ilości: 200 szt. papierosów, 400 szt. cygaretek, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu, 10 l alkoholi spirytusowych (np. whisky, wódka, gin), 20 l wina ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. sherry, porto), 90 l wina (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 110 l piwa. 

Osoby poniżej 17. roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych. Wyrobów takich nie można także przesyłać pocztą. 

Po przystąpieniu Polski do UE nie ma możliwości ubiegania się przez polskich turystów wracających do kraju o zwrot podatku VAT. Dokonując zakupu tych towarów, należy zachować paragony zakupu jako dowód, że podatek VAT został zapłacony. 

Niektóre towary są objęte zakazem wwozu do Irlandii bądź mogą być wwożone na podstawie specjalnej licencji. Należą do nich przede wszystkim: broń palna, amunicja, materiały wybuchowe, broń ofensywna, materiały pornograficzne (książki, magazyny, wydruki i nagrania wideo), rośliny i cebulki, żywe i martwe zwierzęta (w tym psy i koty), ptaki i drób, gatunki zagrożone, mięso i przetwory mięsne, siano i słoma (nawet jeżeli służą do pakowania). Obowiązuje także bezwzględny zakaz wwozu narkotyków.

Od 3 lipca 2003 r. dla obywateli UE podróżujących ze zwierzętami wprowadzono obowiązek posiadania tzw. paszportu UE dla zwierząt (EU Pet Passport) zgodnie ze standardami ISO 11784 czy Aneksem 11785. Procedura uzyskania takiego dokumentu obejmuje m.in. następujące kroki: wszczepienie zwierzęciu mikrochipa zawierającego informacje o zaszczepieniu przeciw wściekliźnie i wykonanie badania krwi (badania te muszą być wykonane nie później niż 6 miesięcy przed datą planowanego przekroczenia granicy). Ponadto przed samym wjazdem na terytorium Irlandii (24–48 godzin) należy zaszczepić zwierzę przeciw kleszczom i tasiemcowi (szczepienie musi zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami). Po spełnieniu tych warunków zwierzę można przywieźć do Irlandii za pośrednictwem wskazanego przewoźnika. Ze względu na to, że takie same przepisy obowiązują w Wielkiej Brytanii, zwierzęta, które przeszły całą procedurę przy wjeździe do Wielkiej Brytanii, mogą z terenu Wielkiej Brytanii zostać przywiezione do Irlandii bez konieczności jej powtarzania. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (+353) 1 607 28 27, pod adresem internetowym: www.agriculture.gov.ie/pets  lub wysłać pytanie na adres e-mail: 
pets@agriculture.gov.ie

Od 1 maja 2004 r. obywatele polscy mogą przywozić i wywozić z Irlandii broń odpowiadającą celom łowieckim lub w celu wzięcia udziału w imprezach sportowych. Niezbędne jest do tego posiadanie Europejskiej Karty Broni Palnej (European Firearms Pass) wydanej w Polsce, wpisanie broni do takiej Karty oraz uwiarygodnienie powodu podróży z bronią lub zaświadczenie wydane przez właściwego konsula. W przypadku osób mieszkających w Irlandii dłużej niż 6 miesięcy konieczne jest wyrobienie w irlandzkim Ministerstwie Sprawiedliwości (Department of Justice, Equality and Law Reform) pozwolenia na wwóz broni. Po uzyskaniu zezwolenia należy złożyć podanie do policji o zezwolenie na broń.

PRZYDATNE LINKI
www.irlandia.plwww.irlandia.net

www.greenisland.ie
www.visitireland.com

Ambasada RP w Dublinie
5 Ailesbury Road, Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
tel: +3531 28 30 855, 28 37 562
fax: +353 1 26 98 309

Ambasada Irlandii
ul. Mysia 5, VI piętro
00-498 Warszawa
tel: 022 849 66 33, 849 66 55
fax: 022 849 84 31

Wydział Konsularny i Informacja
tel: 022 849 66 55 wew. 101, 102