Zwiedzanie Łotwy - mini przewodnik

ŁOTWA

Stolica: Ryga
Ludność Łotwy: 2 mln
Powierzchnia Łotwy: 64 589 km²
Ustrój polityczny:  republika parlamentarna
Głowa państwa: 
prezydent Andris Bērziņš
Waluta: euro
Języki: łotewski
Główne miasta: Ryga, Dyneburg, Lipawa

Państwo w Europie Północnej powstałe po I wojnie światowej, jeden z krajów nadbałtyckich. Łotwa jest członkiem Unii Europejskiej i NATO. Od strony lądowej graniczy z Litwą, Białorusią, Rosją i Estonią.

KLIMAT

Łotwę cechuje klimat umiarkowany przejściowy. Średnia temperatura w lipcu wynosi 17 °C, w styczniu od -3 do -7°C.
Łotwa to kraj nizinny (średnia wysokość nad poziomem morza to 82 m).

LUDNOŚĆ

Około 62% mieszkańców stanowią Łotysze, pozostałe narodowości to m.in. Rosjanie (27%), Białorusini (3%), Ukraińcy (2%) i Polacy (2%).
Religią dominującą na Łotwie jest protestantyzm.

WARTO WIEDZIEĆ PRZED WYJAZDEM

PRZEPISY WJAZDOWE

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Łotwy do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Paszport lub dowód powinien być ważny minimum 3 miesiące dłużej niż planowany okres pobytu.

PRZEPISY CELNE

Turyści podróżujący po krajach UE podlegają ograniczeniom ilościowym dotyczącym wwozu towarów przeznaczonych do użytku osobistego i nie podlegających odsprzedaży. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych i tytoniowych.

UBEZPIECZENIE

Obywatele polscy opłacający składki na NFZ mają prawo do korzystania na Łotwie z opieki medycznej w sytuacjach nagłych, w ramach posiadanego ubezpieczenia. Udając się do lekarza, należy zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta ta uprawnia jednak tylko do korzystania z niezbędnych świadczeń medycznych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wykupienie prywatnego ubezpieczenia jest również istotne, gdy konieczny jest transport medyczny lub w razie zgonu.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

Nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne i nie ma wymogu obowiązkowych szczepień. Jednak sezonowo odnotowywany jest wzrost zagrożenia odkleszczowym zapaleniem opon mózgowych; zdarzają się także zachorowania na błonicę i gruźlicę. Nie ma utrudnień dla Polaków w dostępie do placówek publicznej służby zdrowia. Należy jednak pamiętać, że - podobnie jak w Polsce - aby móc skorzystać z porady specjalisty, trzeba mieć skierowanie od lekarza rodzinnego. Ceny usług medycznych w gabinetach prywatnych są zróżnicowane: wizyta u internisty kosztuje ok. 15 EUR, wizyta u lekarza specjalisty, w zależności od regionu i specjalizacji - co najmniej 25 EUR, wizyta u dentysty (RTG, znieczulenie i wypełnienie) od 25 EUR, doba pobytu w szpitalu pacjenta bez ważnego ubezpieczenia - ok. 40 EUR bez dopłat za niektóre materiały i niektóre specjalistyczne zabiegi.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

Przez cały rok obowiązuje nakaz jazdy z włączonymi światłami mijania. Od 1 grudnia do 1 marca należy używać opon zimowych. Policja drogowa zwraca szczególną uwagę na przekraczanie dozwolonej prędkości oraz na prawidłowe parkowanie. Wobec osób prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwym obowiązują surowe sankcje, łącznie z karą pozbawienia wolności.
Osoby poruszające się po zmroku na obszarach nieoświetlonych winny zaopatrzyć się w światła odblaskowe. Za brak odblasków przyczepionych do odzieży, torby czy plecaka, jak również za poruszanie się prawą stroną jezdni grozi mandat do 35 EUR.

BEZPIECZEŃSTWO

Na Łotwie nie ma podwyższonego zagrożenia przestępczością, jednak policja zaleca zachowanie podstawowych środków ostrożności w dużych skupiskach ludzi, szczególnie w rejonach dworców kolejowych i autobusowych. Turyści powinni unikać sytuacji stwarzających okazję dla złodziei kieszonkowych.

Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu (bądź posiadanie napojów alkoholowych w otwartych opakowaniach) w miejscach publicznym (np. w parku bądź na ulicy) może skutkować nałożeniem kary w wysokości do 150 euro.

Przestrzega się przed wizytami w lokalach nocnych w Rydze, a w szczególności przed opłacaniem rachunków w tych lokalach kartami bankowymi/kredytowymi. Zdarzają się przypadki oszustw (klient jest przekonany, że opłaca rachunek w wysokości np. 20 euro, a w rzeczywistości autoryzuje transakcję na np. 1000 euro), zawyżonych rachunków dla zagranicznych turystów, a także przypadki stosowania przemocy (np. wobec turystów kwestionujących wysokość rachunku).

PRZYDATNE INFORMACJE:

Wymiana pieniędzy w większych miastach nie nastręcza trudności z uwagi na dobrze rozwiniętą sieć punktów wymiany walut. Sporadycznie można wymienić także złotówki. Powszechne w użyciu są karty kredytowe i bankomatowe.
Należy pamiętać o jednogodzinnej różnicy czasu między Polską a Łotwą: jeśli np. w Rydze jest godzina 8.00, to w Warszawie 7.00.
Informacja miejscowa: tel. 1188 (m.in. w języku rosyjskim i angielskim). W sytuacjach nadzwyczajnych należy dzwonić: straż pożarna - tel. 01, policja - tel. 02, pogotowie ratunkowe - te
l. 03, zintegrowany system ratowniczy - 112, pomoc turystom - tel. 22033000.


Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Łotewskiej
Ambasador: Jerzy Marek Nowakowski 
Łotwa, Ryga, Mednieku iela 6b, LV 1010 
Tel.: +371 670 315 00
Tel. dyżurny: +371 264 393 10
Faks: +371 670 315 49 
ryga.amb.sekretariat@msz.gov.pl
www.ryga.msz.gov.pl